Home

Dakdekkers
Oirschot
Best
Renovatie hoekkeper
storm
4
previous arrow
next arrow

DAKINSPECTIE / ONDERHOUD

Op dit ogenblik zijn wij helaas niet in staat om lekkages te verhelpen, dakinspecties uit te voeren of onderhoud aan uw dak te verzorgen. Net als bakstenen hebben ook dakpannen een lange levensduur waar je je normaal gesproken geen zorgen over hoeft te maken. Toch is het belangrijk het dak regelmatig te controleren. Vooral op plaatsen waar de waterbelasting ... Lees meer >

ADVIES

Wanneer we het dak geïnspecteerd hebben kunnen we een beeld geven van de toestand van het dak en de aansluitingen. Aan de hand van foto’s die we maken en een duidelijke uitleg daarbij bespreken we met u de mogelijkheden Lees meer >

OFFERTE DAKRENOVATIE

Nu de keuze is gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij een offerte op maat uitbrengen. In de offerte omschrijven wij uitgebreid het plan van aanpak en de ideeën die we met u besproken hebben. Het begint met veiligheid, Lees meer >

OFFERTEAANVRAAG

Op deze website kunt u zelf gemakkelijk een offerteaanvraag doen. U kunt elk karwei apart aanvragen, tot een complete aanvraag voor uw dakrenovatie. Vul uw adresgegevens en de gevraagde gegevens voor het dak zo compleet Lees meer >

WAT KLANTEN OVER ONS VERTELLEN

Wat een leuk team bij de Leest! Het contact met John (de Leest) was meteen goed en professioneel. Hij stuurde snel na ons gesprek een duidelijke en goed passende offerte. De werkzaamheden zijn bijzonder netjes uitgevoerd en de jongens op het dak zijn een erg leuk team. Van mij krijgt De leest een dikke 10!
Henrie
Empel
Eind maart hebben wij een volledige dakrenovatie laten uitvoeren door de Leest daktechniek. Het betrof nieuwe dakpannen, isolatie, nieuwe goten en schoorsteen herstel. Dit alles is zeer deskundig en in goed overleg conform offerte uitgevoerd, zonder vervelende na-calculatie. Ook dank aan de bouwploeg die netjes werkte alles keurig achterlieten. Ik kan de Leest dus ook van harte aanbevelen.
Harrie
Oirschot
"Wij hebben ons lekke dak uit 1960 laten vernieuwen met geïsoleerde dakplaten en nieuwe dakpannen. Daarnaast hebben wij aan de achterzijde ook een dakkapel over de volledige breedte laten plaatsen. John heeft van te voren goed advies gegeven en met ons meegedacht, waardoor wij voor ons de beste optie hebben kunnen kiezen. Voordat ze met het vernieuwen van het dak konden beginnen had John alvast ons lekke dakraam eruit gehaald en dicht gemaakt, zodat de lekkage was verholpen. Dit heeft hij gedaan zonder extra kosten in rekening te brengen. Tijdens de uitvoering hebben de jongens veel werk verzet en hebben ze alles secuur en netjes afgewerkt. De dakkapel werd uiteindelijk van te voren op de werf gemaakt en prefab op het dak gezet. De daarbij komende kleinigheidjes hebben ze meteen in het werk opgelost. Ze hebben al het afval opgeruimd, afgevoerd en alles netjes achtergelaten. Wij zijn erg tevreden met de werkzaamheden zoals deze zijn uitgevoerd."
Barbara Staal
Breugel

VEELGESTELDE VRAGEN

Keramische dakpannen zijn een natuurlijk en complex product. De informatiei op deze webiste is bedoeld om u van een aantal eigenschappen van keramische dakpannen op de hoogte te brengen.

Keramische dakpannen zijn zonder enig probleem geschikt voor de meeste hellende daken (25°-75°). Wanneer u kiest voor een dak met een zeer flauwe hellingsgraad dan moet u weten dat dit zal leiden tot een hogere vochtbelasting van de panlatten en de dakpannen. Bij een flauwhellend dak (15°-25°) dient men dan ook extra voorzieningen te treffen.
De door de fabrikant opgegeven minimale dakhelling (met dicht onderdak), is afhankelijk van het dakpanmodel en verzekert de waterdichte functie van het pannendak bij zware combinaties van regen en wind.

Een goede ventilatie van de dakconstructie wordt helaas bij moderne bouwwerken vaak verwaarloosd. Toch is het een belangrijke factor die in grote mate invloed heeft op de levensduur van uw dak. Een goede ventilatie brengt nauwelijks meerkosten met zich mee en kan u vroegtijdige onderhoudskosten aan uw dak besparen.
De meeste dakbedekkingen, waaronder ook de keramische, hebben een zekere porositeit en nemen dus vocht op. Het is een typische eigenschap van de keramische dakpan dat zij het opgenomen vocht vrij snel teruggeeft waardoor zij sneller droogt dan andere dakbedekkingmaterialen.
Een goede ventilatie van het dak, onder meer bepaald door de ruimte tussen onderdak en dakpan, draagt in belangrijke mate bij tot de snelheid van het drogen. Daarom zal een goede dakdekker er op letten dat de lucht in deze ruimte zo optimaal mogelijk kan circuleren. Dit kan onder meer door natuurlijke luchtinstroming via de goot en een luchtuitlaat via de nok (ventilerende nokconstructie).
Een goede ventilatie verhindert vochtophoping tussen de dakpannen en het onderdak, hetgeen het algemene leefklimaat van uw woning gunstig zal beïnvloeden. Een goede ventilatie verlengt trouwens de levensduur van het onderdak en werkt ook het groen worden tegen.

Veel beginnende bouwers vergissen zich door hun keuze te laten afhangen van de kostprijs van de materialen. Vaak is dit evenwel een misleidende factor omdat de kostprijs van de materialen meestal niet doorslaggevend is in de totale kostprijs van de constructie.
U hebt er dan ook belang bij om bij de keuze van uw materialen rekening te houden met de totale prijs. Bij een dak bestaat deze uit de kostprijs van de materialen (onderdak, tengels, panlatten, lood en/of zink, isolatie, dakpannen en hulpstukken) + de verwerkingskosten.

De dakopbouw bestaat grosso modo uit drie delen:
1. Gordingen en kepers ( of spanten), onderdak en tengels
2. Isolatie
3. Panlatten en de eigenlijke dakbedekking.

Deel 1 wordt in vele gevallen door de aannemer geplaatst, deel 3 door de dakdekker. Er zijn ook dakdekkers die de gehele dakopbouw zelf uitvoeren, tot en met het plaatsen van goten en afvoeren. De prijs wordt bepaald door diverse factoren. Dit zijn de belangrijkste:
– de moeilijkheidsgraad van het dak (kilgoten, hoekkepers, dakdoorbrekingen,…)
– toegankelijkheid van de bouwplaats, hoogte van het dak.
– keuze van het dakbedekkingsmateriaal zelf
– veiligheidsvoorzieningen

Bij een bezoek aan de bouwmaterialenhandel kunt u een prijs krijgen voor ieder dakpanmodel. Op die manier krijgt u een inzicht in de prijsverschillen tussen de verschillende modellen. Echter niet alleen het dakpanmodel is prijsbepalend voor uw dak maar ook de arbeidsuren. Laat u daarom goed inlichten door uw architect, dakdekker en/of aannemer en voordat u naar de bouwmaterialenhandel stapt.

Worden alle dakbedekkingsmaterialen na verloop van tijd groen en wat kan er aan gedaan worden om dit tegen te gaan.
Algengroei en mosvorming, vaak het “groen worden” genoemd, zijn verschijnselen waar alle dakbedekkingsmaterialen op termijn mee geconfronteerd kunnen worden. De kans op “groen worden” heeft te maken met de mate waarin uw huis bloot staat aan wind en neerslag maar ook andere factoren zoals de ventilatie tussen de dakpannen en het onderdak, de nabijheid van bomen, de helling (hoe flauwer de helling, hoe trager de waterafvoer) en de ligging van uw dak (noordkant, schaduw e.d.) spelen een rol. Ook de toenemende luchtvervuiling en zure regen hebben een negatieve invloed op dit fenomeen.
Om het risico van algenvorming op uw dak te verkleinen, is het van groot belang er voor te zorgen dat uw dak kan drogen na regenbuien. Een goede ventilatie tussen de dakpannen en het onderdak, gaande van de dakgoot tot de nok is onontbeerlijk. Deze ventilatie kan op meerdere manieren worden verkregen: het plaatsen van ventilatiepannen, het gebruik van een zelfventilerende nokconstructie en het plaatsen van voldoende hoge tengels en zorg dragen voor een open dakvoet.
Ook het oppervlak van de dakpan kan hierbij een rol spelen. Zo heeft een glazuurlaag op de dakpannen niet alleen een esthetische meerwaarde, het zeer gladde oppervlak is bovendien een extra bescherming tegen het groen worden.
In ieder geval heeft het groen worden van keramische dakpannen niet de minste invloed op de intrinsieke kwaliteit ervan. De vorstbestendigheid blijft gegarandeerd.

Keramische dakpannen zijn producten van natuurlijke grondstoffen die hun uiteindelijke kleur krijgen tijdens het bakproces. Dit geldt zowel voor de rode en rustieke pannen, de blauwgesmoorde als voor de geëngobeerde en geglazuurde dakpannen.
Het productieproces verloopt vrijwel volledig geautomatiseerd maar kleurschakeringen zijn altijd mogelijk. Die zeer lichte nuances zijn juist één van de charmes van de daken met keramische dakpannen. Zij geven uw dak immers een levendig en natuurlijk karakter.
Met de moderne technologieën die wij aanwenden, is de kleurnuance bij de modern gestileerde dakpannen gering. Bij bepaalde modellen zoals de zeer mooie, op ambachtelijke wijze gemaakte Aléonard-pannen wordt juist een zo groot mogelijke schakering nagestreefd. Zo kunt u bijv. 3 kleurvarianten laten mengen in de door u bepaalde verhoudingen.
Aangezien een geringe kleurnuancering inherent is aan keramische producten verdient het aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken. Op die manier verkrijgt u een mooi egaal dak.

Voor een perfecte dakafwerking zijn dakpanhulpstukken ontwikkeld. Ze zijn zodanig gevormd dat ze enerzijds aansluiten op de dakpannen en anderzijds op de dakbeeindigingen en dakdoorbrekingen.
Voor ieder model keramische dakpan ontwikkelden wij een arsenaal hulpstukken waarmee de afwerking (bijv. zijgevels, nokken, hoekkepers,…) perfect kan worden uitgevoerd.
Maakt u zich echter geen zorgen… uw dakdekker en/of aannemer weet perfect welke hulpstukken hij nodig heeft voor uw dak. Bovendien kan hij steeds rekenen op onze technische adviseurs.

Onderschat de complexiteit van de uitvoering niet!
– een pannendak moet in kort tijdsbestek worden uitgevoerd.
– er is hulpapparatuur bij nodig (kraan, pannenlift)
– de veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen (steigers, valbeveiliging etc..)

Het leggen van een dak is dan ook echt het werk van een gespecialiseerde vakman. De levensduur van uw woning hangt in belangrijke mate af van uw dak. Bovendien is er ook het esthetisch aspect. Het dak bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van uw woning. En zoals in veel zaken, zijn het de details in de afwerking die juist tot het mooiste resultaat leiden.
Voor deze afwerking is er een zeer uitgebreid assortiment hulpstukken ter beschikking. Het verwerken van deze hulpstukken vraagt vakkennis en ervaring.
Ook indien u zeer handig bent, loont het beslist de moeite om eens een prijsvoorstel te vragen aan een dakdekker.

Dakpannen van gebakken klei zijn natuurlijke producten die reeds meer dan vijfduizend jaar hun deugdelijkheid hebben bewezen.
Ze worden gekenmerkt door hun grote duurzaamheid, hun hoge weerstand tegen aantasting door de atmosfeer en hun maat- en kleurvastheid.
Een keramische pannendak creëert een blijvende meerwaarde voor uw woning vanwege permanente bescherming en een blijvende esthetische waarde.

Gevelpannen zijn hulpstukken die dienen om de zijkanten van een dak langs de gevel op een esthetische en technisch correcte manier af te werken.
Er bestaan zowel linker – als rechtergevelpannen. Deze hulpstukken ligggen over de gevel zodat het water kan afdruipen langs de gevelflap en verhinderen dat er water in de muurspouw terecht komt.
Een kleine opening tussen de gevelflap en de muur is noodzakelijk voor ventilatie.

Zowel engobe als glazuur zijn oppervlaktebehandelingen die niet alleen het uiterlijk van de dakpan verfraaien maar bovendien een extra beschermende laag vormen.
Oppervlakte behandeling met engobe:
Bij het engoberen wordt de droge, ongebakken dakpan volledig of gedeeltelijk bespoten met een kleihoudende suspensie waaraan geschikte kleurende oxiden zijn toegevoegd. Tijdens het bakken sintert de engobelaag in de dakpan.
Oppervlakte behandeling met glazuur:
Het glazuren, een andere specialiteit van Koramic Dakpannen is het aanbrengen van een glashoudende suspensie met kleurende oxiden op de droge ongebakken dakpan. Gedurende het bakproces smelt deze aangebrachte deklaag zich vast in de dakpan tot een echte glaslaag. Deze harde, gladde en poriënvrije glaslaag bieden aan de dakpan een uitzonderlijke bescherming tegen de ontwikkeling van algen.

Dakpannen bestaan in een brede waaier van kleuren, afmetingen en modellen. Naar model kunnen wij de volgende indeling maken:
Holle pan (1): dakpan waarvan het waterafvoerend gedeelte een gebogen vorm heeft en geen sluiting kent. Dit type dakpan is geschikt voor daken met een minimum helling (met dicht onderdak) van 25°.
Holle pan met sluitingen (2): dakpan waarvan het waterafvoerend gedeelte een gebogen vorm heeft en waarvan de kopsluiting met het pannenlichaam meeloopt.
Deze dakpan geeft aan het dakvlak een golvend uiterlijk en is zowel geschikt voor daken met een flauwe als met een steile helling. De minimum dakhelling (met dicht onderdak)ligt tussen 22° en 25° al naargelang het model.
Pan met lichte golving en sluitingen (2)(3): dakpan met vlakke sluitingen en vlak waterafvoerend vlak. De dakpan is voorzien van een wel waardoor het dakvlak een licht golvend uiterlijk krijgt. Dit type dakpan is zowel geschikt voor daken met een flauwe als met een steile helling. De minimum dakhelling (met dicht onderdak) ligt tussen 20° en 25°, al naargelang het model.
Platte pan met ribben en sluitingen (2): dakpan met vlakke sluitingen. Het waterafvoerend vlak is voorzien van een centrale rib die de dakpan een grote mechanische weerstand verleent. De vorm van de dakpan geeft aan het dakvlak een licht golvend uiterlijk. Dit type dakpan is geschikt voor daken met een minimum helling (met dicht onderdak) van 25°.
Platte pan met sluitingen (2)(3): dakpan met vlakke sluitingen en vlak waterafvoerend vlak. De dakpan geeft aan het dakvlak een vlak uiterlijk.
Dit type dakpan is geschikt voor daken met een minimum helling (met dicht onderdak) tussen 24° en 35° , al naargelang het model.
Tegelpan (4): de tegelpan, ook leipan genoemd, is een kleine platte dakpan zonder sluitingen. Ze worden in de breedterichting kruislings over elkaar gelegd. In de hoogte (lengterichting) moeten onderliggende naden worden gedicht, daardoor blijft slechts ca. 1/3 van de leipan zichtbaar. De dakpan geeft aan het dak een vlak uiterlijk. Dit type dakpan is enkel geschikt voor daken met een minimum dakhelling (met dicht onderdak) van 35°
Deze nummering verwijst naar de genormaliseerde benaming van de dakpantypes of -families zoals deze opgenomen zijn in de EN 1304 norm :
(1) overlappende dakpannen
(2) dakpannen met een zijsluiting en een kopsluiting (ook sluitingspannen genoemd).
(3) dakpannen met enkel een zijsluiting (ook glijdingspannen genoemd)
(4) leipannen (ook tegelpannen genoemd)

In principe hebben keramische dakpannen een hele lange levensduur… Ze gaan gemakkelijk 50 jaar en langer mee. Een bewijs daarvan is dat men bij nieuwbouw soms heel oude dakpannen, na een grondige voorafgaande controle en vooral een juiste verwerking, met succes hergebruikt. Deze hergebruikte dakpannen kunnen dan opnieuw gedurende vele jaren hun functie vervullen.
Dat dakpannen van gebakken klei zeer duurzaam zijn, bewijzen ook de talrijke archeologische vondsten in gebakken klei: potten, pannen, bakstenen,… van meer dan 5.000 jaar oud.
bron: www.koramic.nl

Wie een woning renoveert of verbouwt, doet er goed aan om te beginnen met het dak. Immers, niet alleen beschermt het dak uw woning tegen de weersinvloeden, het vervult ook een belangrijke esthetische functie als de “5de gevel” van uw woning.
Door de renovatie van uw dak verhoogt u de kwaliteit en de levensduur van uw woning (isolatie, waterdichtheid).
Maar met een dakrenovatie kunt u ook uw woning een totaal ander uiterlijk geven. Het vervangen van een dak doet men dus niet alleen wanneer het lekt maar ook wanneer men het uiterlijk van de woning als geheel wil verfraaien. Immers, de kleren maken de man, het dak maakt de woning…Net zoals bij het bouwen van een nieuwe woning, moet u bij het renoveren van uw dak meestal rekening houden met een aantal stedenbouwkundige voorschriften. Deze geven onder andere aan welke gevelmaterialen, goothoogte, dakhelling en dakbedekkingsmaterialen toegestaan zijn.

Stijlvol afwerken van een pand met een historische uitstraling – zowel authentiek als nieuw gebouwd – kan eigenlijk alleen met oude pannen. Oude pannen hebben inderdaad hun charme. Maar zeker ook hun minpunten. Buiten het feit dat er moeilijk aan te komen is, gaan ze ook niet vergezeld van enige kwaliteitsgarantie. Door de oude fabricagewijze zijn oude pannen bovendien niet maat- en vormvast. Daarnaast bemoeilijkt het ontbreken van ophangnokken of schroefgaten de plaatsing. Als u dit alles wilt vermijden kunt u kiezen voor oud gemáákte dakpannen. Wierberger heeft hiervoor diverse mogelijkheden;

Cottage: keramische pan met historische uitstraling

Wienerberger introduceert binnen het Koramic dakpannenassortiment de Cottage, een pan met een mooi patina, zoals eeuwenoude pannen dat vaak hebben. De Cottage is echter een nieuwe pan die wordt geproduceerd volgens de modernste keramische technieken. Het authentieke, verweerde aanzicht ontstaat door een speciaal procédé op de rode scherf, voorafgaand aan het bakproces. De Cottage is er in verschillende uitvoeringen: o.a.cottage rood en cottage blauw. Haar verweerde uiterlijk maakt dit panmodel bijzonder geschikt voor historische gebouwen. Maar ook bij nieuwbouw in bijvoorbeeld cottagestijl of retro architectuur is deze dakpan uitstekend toepasbaar.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden. Als u deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u dit oké vindt. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close